Despre

Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani s-a înființat în anul 2020 prin H.C.L. nr. 138/mai 2020 cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Serviciului public de a administrare al pietelor, oborului si cimitirelor îl constituie administrarea, gestionarea, modernizarea, îmbunatăţirea, dezvoltarea, întreţinerea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Botoşani, utilizate pentru funcţionare, constituite din: pieţe, obor și cimitire cu construcţiile, terenurile şi dotările tehnico-edilitare aferente.

Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare al pietelor, oborului si cimitirelor se realizează prin:

1. întreţinerea și exploatarea piețelor și oborului potrivit scopului pentru care au fost înfiinţate;
2. întreţinerea și exploatarea cimitirelor potrivit scopului pentru care au înfiinţate;
3. activităţi de închiriere şi concesiune a bunurilor din dotarea piețelor, oborului și cimitirelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și hotărârile Consiliului Local;
4. activităţi specifice, precum şi alte lucrări de amenjare şi întreţinere a cimitirelor, în condiţiile aprobate de Consiliul Local;
5. asigurarea regimului de funcționare continuu pe principii economice și de eficienţă;
6. alte activităţi necesare realizării obiectului de activitate ori dispuse de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

Noutăți

S.P.A.P.O.C. continuă investițiile în Piața Centrală. Astfel în luna mai, hala de lactate a fost dotată cu un număr de 6 vitrine frigorifice întrucât pe primul plan se află siguranța alimentară și integritatea produselor comercializate în locațiile noastre.