Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Descrierea instituției

Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani s-a înființat în anul 2020 prin H.C.L. nr. 138/mai 2020 cu modificările și completările ulterioare.

Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al Serviciului public de a administrare al pietelor, oborului si cimitirelor îl constituie administrarea, gestionarea, modernizarea, îmbunatăţirea, dezvoltarea, întreţinerea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Botoşani, utilizate pentru funcţionare, constituite din: pieţe, obor și cimitire cu construcţiile, terenurile şi dotările tehnico-edilitare aferente.

ADRESA

Sediul central:
Botoșani, Pietonal Transilvaniei, nr. 2, în incinta Pieței Centrale a municipiului Botoșani

PROGRAM

Luni – Joi: 07.30 – 16.00

Vineri: 07.30 – 13.30

CONTACT

Telefon : 0751 489 557

E-mail: spapoc@spapocbt.ro